11 - 13 Mart tarihlerinde Kocaeli'nde hakem kursu açılıyor.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu sitesinde yayınlanan bilgiler şu şekilde:

 

Kursa katılmak isteyen katılımcılar en geç 09 Mart 2016 tarihine kadar Federasyonumuzun (0312) 310 21 42 No.lu Faksına yada Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bu tarihten sonra başvurular kabul edilmeyecektir.

Hakem olabilme şartları

MADDE 16 –(1) Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Lise Diploması)

c) 18 yaşından küçük olmamak,

ç) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olması, (Sağlık Raporu)

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, (Adli Sicil Kaydı belgesi)

e) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,(Spor Servisinden ceza kaydı)

f) Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu